Оприлюднення інформації акціонерного товариства

logoВисновок аудитора щодо фінансової звітності та фінансова звітність знаходяться за посиланням: http://old.ugv.com.ua/activities 

Особлива інформація за період з 29.07.2013 р. по 05.02.2016 р. розміщена в стрічці новин за посиланням  http://old.ugv.com.ua/press/news

Принципи (кодекс) корпоративного управління компанії не затверджувався.

Висновки Ревізійної комісії компанії за 2013 та 2014 роки не затверджувалися.

Загальні збори акціонерів компанії як акціонерного товариства з одним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному загальних зборів.

Товариство не зобов’язане розміщувати повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії оскільки учасником такого розміщення внесено виключно єдиного акціонера товариства і проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії.

Загальними зборами акціонерів рішення про припинення компанії не приймалося.

Акції компанії існують в бездокументарній формі.

Компанія не є емітентом іпотечних облігацій.

 

       
Офіційні документи

        Особлива інформація Регулярна      річна         інформація
Перелік афілійованих осіб Рішення Загальних зборів акціонерів
Цілі акціонерного товариства