15.05.17

скарга Контрагентів з питань їх дискваліфікації (внесення до Реєстру)

141

Відхилено

Повне найменування юридичної особи - заявника скарги:
ТОВ "Бурінком-Україна"
Номер процедури:
17Т-091
Назва процедуры:
43130000-3 - Бурове обладнання (бурові долота та бурголовки) 24 лоти
ПІБ Керівника заявника:
Дроботов Олег Анатолійович
Адреса заявника:
04050, м.Київ, вул. Мельникова, 12А, кв.6
Найменування філії, щодо дій якої спрямовується скарга:
ПАТ «Укргазвидобування»
Підстава для скарги:
скарга Контрагентів з питань їх дискваліфікації (внесення до Реєстру)
Пропозиції Заявника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУРІНКОМ-УКРАЇНА Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12А, кв. 6, тел./факс: (044) 568-58-17, e-mail: burinkom@ukr.net Вих. №15-05/17/2 від 15 травня 2017 року Конфліктній комісії ПАТ «Укргазвидобування» м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, 04053 Товариства з обмеженою відповідальністю «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» Код ЄДРПОУ 32073567 Юридична адреса та адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б.12А, кв. 6 тел./факс: (044) 568-58-17; e-mail: burinkom@ukr.net ДОПОВНЕННЯ №3 ДО СКАРГИ №06-04/17/1 від 06 квітня 2017 року на рішення від 04.04.2017 р. за Протоколом відхилення пропозиції учасників допорогової закупівлі №17Т-091 06 квітня 2017 року Товариством з обмеженою відповідальністю «БУРІНКОМ-УКРЇНА» було подана скарга на рішення від 04.04.2017 р. за Протоколом відхилення пропозиції учасників допорогової закупівлі №17Т-091 (по тексту – протокол відхилення). 18 квітня 2017 року до вказаної скарги надано доповнення №18-04/17/5 від 18 квітня 2017 року. 10 травня 2017 року до вказаної скарги надано доповнення 2 від 10 травня 2017 року №10-05/17, відповідь на яку ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» на цей час не отримало. Відповідно до п. 19.1. Оскарження закупівлі Порядку закупівлі товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» від 19.12.2016 р. №690 (по тексту – Порядок закупівлі) будь-який учасник має право звернутись до Замовника стосовно рішення, дії або бездіяльності замовника. Наше товариство має право на оскарження прийнятого Тендерним комітетом рішення у Конфліктній комісії ПАТ «Укргазвидобування». По-перше, з огляду на викладене у скарзі №10-05/17 від 10 травня 2017 року та в зв‘язку із прийняттям замовником (Тендерним комітетом) рішення про акцепт пропозицій у процедурі допорогової закупівлі №17Т-091, що оформлено Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі №17Т-091 від 11.05.2017 р. по Лоту № 17 - ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" з ціною пропозиції 17 554 987,20 (грн. з ПДВ); по Лоту № 23 - ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" з ціною пропозиції 2 409 993,60 (грн. з ПДВ), ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» оскаржує також рішення замовника, викладеного в Протоколі вибору переможця допорогової закупівлі №17Т-091 від 11.05.2017р., як таке, що порушує вимоги документації допорогової закупівлі, Порядку закупівлі, і таким, що наносить шкоду самому замовнику. Ця скарга спрямована безпосередньо до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування», просимо надати нам відповідь безпосередньо учасниками цієї комісії, не делегувати повноваження щодо надання відповіді членам Тендерного комітету, оскільки оскаржується рішення експертів самого Тендерного комітету, а тому потребує оцінки незалежними особами. Конфліктна комісія – це структурний підрозділ замовника, який має бути незалежним та неупередженим органом, що призваний вирішити суперечки між замовником та учасниками процедур закупівлі та захищати інтереси, перш за все, ПАТ «Укргазвидобування». Об‘єктивне рішення Конфліктної комісії має захистити інтереси добросовісних учасників процедур закупівлі (на що вони, безумовно, сподіваються), а також економічні та фінансові інтереси ПАТ «Укргазвидобування», у тому числі імідж керівництва компанії, оскільки саме керівник репрезентує саму компанію і несе відповідальність за все, що в ній відбувається, та в кінцевому випадку, Конфліктна комісія, своїм рішенням може вплинути на захист інтересів держави. Як вбачається із рішень Тендерного комітету за Протоколом від 04.04.2017 р. відхилення пропозиції учасників допорогової закупівлі №17Т-091 Лот №17, Лот №23 та Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі №17Т-091 від 11.05.2017 р. по Лоту № 17, Лоту №23 Тендерним комітетом прийняті наступні рішення: 1.Відхилено пропозицію ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» за Лотом №17 з ціною пропозиції 16 500 000,00 (грн. з ПДВ) і Лотом № 23 з ціною пропозиції 2 399 996,40 (грн. з ПДВ). 2.Прийнято пропозицію ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" за Лотом №17 з ціною пропозиції 17 554 987,20 (грн. з ПДВ), за Лотом №23 з ціною пропозиції 2 409 993,60 (грн. з ПДВ). Наведені суми свідчать, що кожна із пропонованих пропозицій ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» є найбільш економічно вигідною пропозицією. Наведені суми свідчать, що кожна із запропонованих акцептованих пропозицій є більшою за ціною ніж пропозиція ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА». Таким чином Тендерним комітетом замовника акцептовані пропозиції ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" за Лотами 17 і 23 на загальну суму 19 964 980,80 (грн. з ПДВ), що перевищую пропозиції ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» - сумарна вартість яких становить 18 899 996,40 (грн. з ПДВ). Тобто завдяки рішенню Тендерного комітету, ПАТ «Укргазвидобування» має нести додаткові фінансові витрати на придбання МТР у розмірі 1 064 984,40 (один мільйон шістдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 40 коп.). Вибір переможцем ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" за Лотами №№17,23 із формулюванням «…Згідно проведеної кваліфікації, та цінової пропозиції за результатами Аукціону - визнати переможцем допорогової закупівлі: ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" за Лотом №17 і Лотом №23…» не відповідає реальним обставинам, оскільки цінова пропозиція цієї компанії не є переможною за результатами Аукціону, та більше ніж на мільйон гривень перевищує цінову пропозицію, надану іншим учасником, який переміг в Аукціоні, а саме ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА». Питання закупівлі МТР в ПАТ «Укргазвидобування» повинні досліджуватись замовником у відповідності до принципу максимальної економії та ефективності, який визначений у п.3 Порядку закупівель. Відповідно до статуту ПАТ «Укргазвидобування» являється суб’єктом приватного права. Однак, єдиним власником акцiй Товариства є Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", якому належать 100% акцій замовника. Відповідно до статуту замовник щорічно сплачує дивіденди своєму одноособовому акціонеру НАК «Нафтогаз Україна», розмір яких залежить від річних фінансових показників господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування». До речі, на 16 травня 2017 року призначена дата скликання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів для розгляду питання нарахування дивідендів ПАТ «Укргазвидобування». Розмір витрат ПАТ «Укргазвидобування» на сплату дивідендів одноособовому акціонеру залежить, у тому числі, від витрат замовника на МТР. Тому при нарахуванні дивідендів, які будуть виплачуватись НАК «Нафтогаз Україна» у 2018 році за результатами діяльності ПАТ «Укргазвидобування» у 2017 рік, буде розглядатись сума, яка може оказатись на 1 064 984,40 грн. меншою в зв’язку із надлишковою переплатою вартості МТР при їх закупівлі за результатами допорогової закупівлі №17Т-091 по Лотам №№17,23. При цьому, розмір нарахованих дивідендів ПАТ «Укргазвидобування» на користь НАК «Нафтогаз Україна» впливає на розмір надходжень до Державного бюджету України. Сто (100) відсотків акцій господарської організації Публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз Україна” (далі — Компанія) належать державі. Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V, ст.11, ч. 5 господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Оскільки доходи у вигляді сум дивідендів, що отримуються від ПАТ «Укргазвидобування», відносяться до прибутку НАК «Нафтогаз Україна» від позареалізаційних операцій, розмір таких доходів впливає на розмір частини прибутку Компанії, яка спрямовується на виплату дивідендів до Державного бюджету України. Таким чином, завищені витрати замовника на придбання МТР впливають та відповідно зменшують, як доходи самого ПАТ «Укргазвидобування», так і надходження до Державного бюджету України. По-друге, з огляду на відповідь Тендерного комітету, яка була надана нашому товариству при оскарженні рішень про відхилення пропозицій ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» допорогової закупівлі №17Т-091 по Лоту №17 і Лоту №23, на скаргу 18-04/17/5 від 18 квітня 2017 року, вказані пропозиції відхилені в зв’язку із тим, що «…ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» не надано сертифікат API Spec 7-1, що передбачено пунктом 7 додатку №1 до документації процедури закупівлі…». Вказане дає підстави припустити, що саме відсутність цього документу стала підставою відхилення пропозиції ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА», оскільки усі інші документи пропозиції товариства надані у повній відповідності до вимог Документації допорогової закупівлі №17Т-019. Можна було припустити, що обов’язкової умовою акцепту пропозиції будь-якого учасника допорогової закупівлі №17Т-091 є надання у складі його пропозиції обов’язкового документу - сертифікату API Spec 7-1, виданого на ім‘я виробника пропонованої продукції. В той же час, Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі №17Т-091 від 11.05.2017 р. згідно проведеної кваліфікації та цінової пропозиції за результатами Аукціону – визнаний переможцем допорогової закупівлі по Лоту № 17 - ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія"; по Лоту № 23 - ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія". Однак ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" за Лотом №23 запропоновані бурголовки виробництва АО «НПП «Бурсевис». Виробник АО «НПП «Бурсевис» відсутній у переліку осіб, що сертифіковані Американським нафтовим інститутом, про що можна довідатись на офіційному веб-сайті цієї організації. В зв‘язку з цим, вказаний виробник не володіє сертифікатом API Spec 7-1, та вказаний документ відсутній в пропозиції допорогової закупівлі ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія". Таким чином, за логікою рішення Тендерного комітету, яким акцептована пропозиція ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" за Лотом №23, в складі якої відсутній вказаний документ, надання учасником сертифікату API Spec 7-1 не є обов’язковою умовою відповідності такого учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям документації допорогової закупівлі №17Т-091. ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» вважає, що надання преференцій одному учаснику процедури закупівлі (пропозиція ТОВ "Перша Українська Хімічна Компанія" прийнята за більшою ціною, без надання учасником сертифікату API Spec 7-1, а також без надання листів-відгуків, які засвідчують досвід виробника щодо постачання й використання пропонуємої продукції на території України не менш 1 року), та дискримінація іншого учасника шляхом встановлення для нього додаткових вимог (до ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА», який надав найбільш економічно вигідну цінову пропозицію, висунуті додаткові вимоги щодо форми та змісту складання інформаційних листів, що не передбачено документацією допорогової закупівлі №17Т-091 та не вимагається від інших учасників процедури закупівлі; відмовлено у визнані листа-відгука, який засвідчує постачання на території України пропонуємої ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» продукції (ця продукція поставлялась самому замовнику та продемонструвала себе як високоякісна з високими показниками відпрацювання); вимагається сертифікат API Spec 7-1, який для іншого учасника є необов’язковим) порушує всі принципи здійснення закупівель, які визначені у пункті 3. Порядку закупівель: -добросовісна конкуренція серед Учасників; -максимальна економія та ефективність; -відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; -недискримінація Учасників; -об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій процедури закупівлі; -запобігання корупційним діям і зловживанням. З огляду на вищевикладене наше товариство вважає, що рішення від 04.04.2017 р. та від 11.05.2017 року повинні бути скасовані, як такі, що прийняті з порушенням Порядку закупівель, документації допорогової закупівлі №17Т-091 та не лише порушують права учасника процедури закупівлі, але й завдають майнову та іміджеву шкоду самому замовнику ПАТ «Укргазвидобування». Конфліктну комісію просимо розглядати цю скаргу одночасно зі скаргою, що подана до Конфліктної комісії № 10-05/17 від 10 травня 2017 року, внесено до реєстру за №125. Керуючись Положенням про закупівлю, документацією допорогової закупівлі №17Т-091, наданою ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» пропозицією у вказаній процедурі закупівлі по Лоту №17, Лоту №23, ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА» ВИМАГАЄ: 1.Скасувати рішення, що визначене в протоколі від 04.04.2017 р. відхилення пропозиції учасників допорогової закупівлі №17Т-091 за Лотом №17, Лотом №23, як таке, що суперечить Положенням про закупівлю, документацією допорогової закупівлі №17Т-091 та інтересам замовника. 2. Скасувати рішення, що визначене Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі №17Т-091 від 11.05.2017 р. по Лоту № 17, Лоту № 23, як таке, що суперечить Положенням про закупівлю, документацією допорогової закупівлі №17Т-091 та інтересам замовника. 3.Визнати переможцем допорогової закупівлі №17Т-091 за Лотом №17, Лотом №23 ТОВ «БУРІНКОМ-УКРАЇНА», чия цінова пропозиція перемогла за результатами Аукціону, є найбільш економічно вигідною та відповідає усім умовам кваліфікації допорогової закупівлі. З повагою, Директор О.А. Дроботов (конт.особа)
Рішення конфліктної комісії:
Підстави щодо відхилення пропозиції по лотам №№17 та 23 ТОВ «Бурінком-Україна» перевірено Конфліктною комісією та рішення викладене у листах №1/9-27 від 14.04.2017, №1/9-35 від 03.05.2017, №1/9-54 від 23.05.2017. Повідомляємо, що Конфліктна комісія не вбачає підстав для скасування рішення Тендерного комітету.